• 978-90-6067-6875

Recensies

Arafat was mijn held...hoe een PLO-sluipschutter liefde voor de Joden kreeg

€ 19,95
8 reviews
Aantal:
Eindelijk. Daar was hij. Ik bestudeerde zijn gezicht in het dradenkruis van mijn telescoop. Hij was het. Ik deed mijn best om kalm te blijven en dwong mijzelf letterlijk te stoppen met ademhalen. Voorzichtig haalde ik met mijn vinger de trekker een stukje naar achteren. Ik deed mijn ogen dicht, zodat ik het moment van de inslag niet zou zien en erdoor zou worden afgeleid. Toen, langzaam… heel langzaam… haalde ik de trekker over.
Ik opende mijn ogen om te zien of mijn kogel raak was geweest. Dat was hij! Deze man zou ons nooit meer lastig vallen. Ik sprong naar beneden en rende weg.

Zeventien jaar was Tass Saada. Geboren in een Palestijns vluchtelingenkamp in de Gazastrook. Opgegroeid en geradicaliseerd in Saudi-Arabië en Qatar. De stem van Yasser Arafat riep hem naar het slagveld. Haat was zijn drijfveer. De PLO-leider zijn held. Hij streed voor hem, was zijn chauffeur en doodde als jonge sluipschutter verscheidene politieke tegenstanders. Hij was bereid zijn leven te geven voor de Palestijnse zaak. Vijfentwintig jaar later bad hij: 'O God, zegen uw volk Israël. Heer, breng hen terug in het Beloofde Land. Laat hun zien dat U hun God bent.'


Van de uitgever:
Ik herinner het me nog als de dag van gisteren. Op de Buchmesse in Frankfurt had ik een fysiek exemplaar van de engelstalige versie van Arafat was mijn held ontvangen. In de week na Frankfurt besloot ik 's avonds voor het slapen gaan, om een uur of tien, in het boek te beginnen. Dat had ik beter niet kunnen doen. Ik kon het niet meer wegleggen en 's nachts om drie uur sloeg ik het boek dicht, en wist het zeker: Dit boek wil ik uitgeven in het Nederlands! We zijn inmiddels vele jaren, vier bezoeken van Tass aan ons land, één bezoek van mij aan hem in Jericho, en vier oplagen verder. Er is een warme vriendschap tussen ons ontstaan. Door die vriendschap maak ik van dicht bij mee hoe hij omgaat met bijvoorbeeld de oorlog die nu woedt in Gaza. Ik kan alleen maar zeggen dat ik diepe bewondering heb voor zijn vasthoudendheid als het gaat om het verlangen naar vrede en verzoening en zijn ijver daarvoor. Hij heeft een diepe liefde voor zijn Palestijnse volksgenoten en onderhoudt vele warme vriendschappen met Joden, gelovig en niet-gelovig. Hij heeft de vaste overtuiging dat vrede mogelijk is, op basis van het Woord van God en de oproep van de Here Jezus Zelf om vredestichters te zijn!

Jan van den Bosch over zijn interview met Tass Saada:
'Een seriemoordenaar, een gewetenloze terrorist, een man met haat vervuld tegenover de Joden en de wereld. Later richt hij in Jericho een organisatie op die gericht is op verzoening tussen Arabieren en Joden. Dit interview vond ik zelf heel bijzonder, omdat het een verrassende inkijk geeft op het probleem van het Midden-Oosten, tussen de Palestijnen en de Israëliërs. De moeite van het kijken waard.'

Voor meer informatie over Tass Saada, bezoek zijn website https://hopeofpeace.foundation/


Boekspecificaties:
Uitvoering: Paperback met flappen
Formaat: 14,0 cm bij 21,5 cm
binnenwerk: zwartwit
NUR: 707
Aantal pagina's: 270
Jaar van uitgave: september 2011
Vijfde druk: november 2023

Reviews (8)

 Schrijf review
Type nog 50 woorden.
Een uitweg uit de impasse12 november 2013
Een boeiend boek over de weg van een PLO-strijder naar verzoening met zijn aartsvijanden, de Joden. Realistisch in de geestelijke strijd die hij beschrijft waar veel migranten uit de Arabische wereld zich in kunnen herkennen en daarmee leerzaam voor westerlingen. Hoopgevend in wat hij bereikt in contacten tussen Palestijnen en Joden, waarbij zwart-wit-beelden worden vervangen door mensen van vlees en bloed. Een boek waarin islamitische djihad wordt vervangen door christelijke zelfopoffering. Voor christenen een voorbeeld en inspiratie, voor elke lezer een boeiend en vlot geschreven boek.
Waar je als nuchtere, bescheiden Nederlander wel even aan moet wennen is de ongegeneerde wijze waarop hij zijn eigen prestaties in de schijnwerper zet, maar als je beseft dat hij Amerikaan is geworden kun je dat veel beter plaatsen.
Een verhaal dat hoop en moed geeft22 juli 2010
"De Jood Jezus Christus had mijn oude haat tegen de Joden uit mij weggenomen" Dat is het wonder in het leven van Tass Saada! En tegelijkertijd het aangrijpende verhaal van een man die eens aan de zijde stond van Yasser Arafat. Tass Saada verlaat zijn familie omdat hij in zijn eer is aangetast dat het Israelische leger een grote overwinning behaalde in de bezette gebieden. Tass sluit zich aan bij de Fatah, met als leider Yasser Arafat. Tass strijdt voor het Palestijnse volk en zaait dood en verderf onder de Israeliërs. Ook in Jordanië probeert Tass een glorierijke overwinning te behalen wanneer hij een aanslag pleegt op de Jordaanse kroonprins. Deze overleeft de aanslag en daardoor komt Tass in grote problemen en is hij niet langer welkom in Jordanië en moet hij vluchten.
Tass komt in Amerika terecht waar hij allerlei baantjes krijgt en een permanente verblijfsvergunning, hij ontvangt het Amerikaans staatsburgerschap wanneer hij in het huwelijk treedt met Karen, en tegelijkertijd vader wordt van Ben, Karens 6 weken oude zoontje, wanneer ze Tass Saada ontmoet in een nachtclub. Tass Saada komt via zijn werk als medewerker van een restaurant in contact met een christen, Charlie Sharpe. Zij ontwikkelen een hechte vriendschap en hebben steeds meer gesprekken over geloof en het volgen van Jezus Christus. Het gaat zelfs zo ver dat Charlie tegen Tass zegt; "Als je de vrede wilt kennen die ik heb, moet je van een Jood gaan houden!" Tass weet niet wat hij hoort en wordt eerst woedend, maar niet veel later gebeurt het wonder dat Tass op de knieën gaat, en Jezus Christus aanneemt als zijn Verlosser.
De Bijbel wordt een bron van onderzoek voor Tass en hij ontdekt dat er in Genesis 15 t/m 17 al geschreven wordt over zijn volk, van zijn broeder Ismaël. God zegt tegen Abraham; "En wat Ismaël betreft, Ik verhoor je: Ik zal hem zegenen, hem vruchtbaar maken en hem veel, heel veel nakomelingen geven. Twaalf stamvorsten zal hij verwekken en er zal een groot volk uit hem voortkomen (Gen. 17:20). Toen Tass deze woorden las, was hij helemaal enthousiast. Dus de Arabieren waren helemaal niet vervloekt door God? Wij zijn niet het uitschot van het menselijk ras, zoals zoveel mensen denken. De enige God, de enige echte levende God is ook de God van de Ismaëlieten. Het is waar, later zou Izak worden geboren en zijn nakomelingen krijgen een bijzondere plaats in het plan van God. Maar hun positie als uitverkoren volk van God wist de beloften van Genesis 15 t/m 17 niet uit, God had toen al beloofd dat Hij het nageslacht van Abraham en Hagar zou zegenen! Zo begint Tass Saasa zijn Arabische vrienden te vertellen over Jezus die hij had leren kennen, hij wilde hen de waarheid over Jezus vertellen, en wat Jezus voor de Arabieren zou kunnen betekenen. Tass komt in Moskeën, zoekt zijn familie op, gaat terug naar het M-Oosten, gaat naar (Messiasbelijdende) Joden om vergeving te vragen voor de gruwelijke misdaden die hij heeft begaan onder het Joodse volk, en richt in de Gazastrook een hulporganisatie op (Hope for Ismaël), om het Palestijnse volk te kunnen helpen en probeert in navolging van Jezus Christus verzoening tot stand te brengen tussen de Palestijnen en Israeliërs.
Dit verhaal heeft een diepe indruk achtergelaten op mij. Hoe is het mogelijk dat God een Palestijnse extremist "in zijn nekvel grijpt" en deze man laat getuigen van het evangelie, in woord en daad, zowel onder de Arabieren en Joden...Het leert mij te zien dat verzoening mogelijk is in een schijnbaar hopeloze situatie. Een uitzichtloze situatie in het M-Oosten van nu, maar ook elders in de brandhaarden van deze wereld. En nog dichterbij : in je eigen leven, hoe ga ik om met conflicten in relatie tot mijn naaste? Wil ik wel verzoening tot stand laten komen, of blijf ik in haat de ander vernederen? Dit verhaal geeft mij hoop en moed om conflicten onder ogen te zien, pogingen wagen om verzoening tot stand te brengen. Het geeft vrijmoedigheid om te blijven bidden voor vrede in het M-Oosten en waar dan ook ter wereld. Jezus Christus wil dat wij tot inkeer komen zodat Zijn liefde en vergeving zichtbaar wordt in ons leven met de naaste! Van harte beveel ik dit boek aan bij allen die het volk Israël een warm hart toedragen, maar niet minder bewogen zijn met de Arabieren, ook zij zijn nakomelingen van Abraham en delen in de zegen van onze God!
Geweldig boek29 mei 2018
Je krijgt meer inzicht over het conflict van Israël en Palestina
In één adem uitgelezen09 september 2011
De held van het verhaal groeide op in een harmonisch Palestijns gezin.
Echter de politieke ontwikkelingen gooiden alles in de war.
Omdat de vader van de hoofdpersoon een vakbekwaam automonteur was, kon hij zo in Saoedi-Arabië een goede baan krijgen.
Z'n zoon was de enfant-terrible binnen het gezin en voor z'n twintigste was hij al in dienst bij de PLO als sluipschutter om het op te nemen tegen de Israëlische bezetter. Met een list kon z'n vader hem weer thuis krijgen om z'n schoolopleiding af te maken. De verworven vrijheid die hij van tevoren had leren kennen was hem echter te machtig en met z'n sterke persoonlijkheid was hij thuis niet langer te handhaven. Adembenemend lees je over z'n ongelofelijke geldingsdrang.

Mede omdat hij zoveel op z'n kerfstok had waren z'n ouders hem behulpzaam zodat hij kon uitwijken naar Amerika. Op dramatische manier beschreven leert hij daar via vrienden de Here Jezus kennen en hij komt op een krachtdadige manier tot geloof. Inmiddels was hij in het huwelijk getreden om het mogelijk te maken in Amerika een vaste verblijsvergunning te bemachtigen.
Zijn Amerikaanse vrouw wist niet wat zij aan moest met z'n overgang van moslim tot christen. Maar de wonderen en tekenen en z'n levensverandering zijn zo overtuigend dat ook zij tot geloof komt.

Het mooie in het boek is dat hij, nadat hij de Here Jezus heeft leren kennen, óók de Joden gaat herkennen als Gods uitverkoren volk. God roept hem om naast z'n carrière in de horeca een beweging in het leven te roepen tot een dialoog tussen Joden, christenen en moslims. Ontroerend in het boek hoe zijn leven vergezeld gaat met krachtige wonderen van uitredding in zeer penibele situaties.
Z'n oude relatie Arafat zoekt hij zelfs op en op een vrijmoedige wijze vertelt hij wat de Here Jezus voor hem is gaan betekenen.
Bij die terugreis naar het Midden Oosten wil z'n oudste broer hem vermoorden maar God verijdelt dit. Uiteindelijk komt ook z'n oude vader tot geloof.
Het boek helpt je om alle vijandsbeelden los te laten. Ook voor de nakomelingen van Ismaël blijft Gods beloften overeind en dit boek werkt dit prachtig uit.
Kortom, een aanrader.
Annemarie Broer
Indrukwekkend verhaal van Gods genade13 februari 2017
Een indrukwekkend verhaal waarin we zien hoe Gods genade en liefde mensen totaal veranderd. Ook werpt het een ander licht op de Palestijnse kwestie, Ismael is ook door God geliefd. En het stelt je voor de vraag wat wij (als christenen) doen voor de Arabische volken of alleen oog hebben voor Israël.
Mensen kunnen veranderen04 september 2018
Fascinerend om te lezen hoe de hoofdrolspeler van een guerillastrijder verandert in een vredelievend mens.

Recent bekeken

Arafat was mijn held

Arafat was mijn held

Tass Saada
€ 19,95

Over Gideon

Gideon is een christelijke uitgeverij voor het hele gezin en het hele lichaam van Christus. Ons verlangen is dat jij God beter leert kennen door onze boeken.

  • dAls je deze G ziet, zit je wel goed
  • Veilig betalen
  • Gratis retourneren
  • Op werkdagen voor 16:00 besteld, dezelfde dag op de post
  • h0183 - 581 696
  • thuiswinkelwaarborgThuiswinkel waarborg