Gideonboeken | Privacyverklaring

Privacyverklaring

Algemeen
In dit privacy en cookie statement (hierna privacyverklaring genoemd) informeert Uitgeverij Gideon u over de wijze waarop Uitgeverij Gideon persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden Uitgeverij Gideon persoonsgegevens verwerkt, wat uw rechten zijn (als Uitgeverij Gideon persoonsgegevens van u verwerkt) en andere informatie die te maken heeft met hoe Uitgeverij Gideon omgaat met persoonsgegevens. Het gaat hierbij om persoonsgegevens van alle relaties van Uitgeverij Gideon, verkregen via verschillende aanmeldprocessen als klant, geïnteresseerde of nieuwsbriefontvanger en vanuit bezoek aan en gebruik van de website van Uitgeverij Gideon.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een natuurlijke persoon zeggen. Bijvoorbeeld naam, e-mailadres, geboortedatum, foto’s e.d. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een natuurlijke persoon herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens.

Uitgeverij Gideon
Uitgeverij Gideon hecht zeer aan het op een juiste en zorgvuldige wijze van verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van klanten, nieuwsbriefontvangers en overige geïnteresseerden. Uitgeverij Gideon verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke persoonsgegevens verzamelt Uitgeverij Gideon en wat wordt er mee gedaan?
Uitgeverij Gideon verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld klanten, nieuwsbriefontvangers en andere geïnteresseerden. Uitgeverij Gideon verzamelt alleen persoonsgegevens uit uw eigen aanmelding/registratie.

De categorieën persoonsgegevens die Uitgeverij Gideon verwerkt zijn:
 • Persoonlijke gegevens (zoals naam, geslacht, adres, e-mailadres, telefoonnummer)
 • Financiële gegevens (zoals IBAN, betaalgegevens)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Uitgeverij Gideon verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze e-mailnieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Uitgeverij Gideon verzamelt en verwerkt alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.

Hoe lang bewaart Uitgeverij Gideon uw persoonsgegevens?
Uitgeverij Gideon bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Hoe gaat Uitgeverij Gideon om met beveiliging, vertrouwelijkheid en externe partijen?
Wij zijn ons ervan bewust dat persoonsgegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk mee om dienen te gaan. Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor gebruik binnen Uitgeverij Gideon of voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

Wat zijn uw rechten?
De AVG geeft mensen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Volgens de AVG heeft u verschillende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens die Uitgeverij Gideon verwerkt: het recht van informatie (daar dient deze privacyverklaring voor), het recht van inzage, het recht van correctie, het recht van verwijdering en het recht om toestemming in te trekken.

Websitebezoekgegevens en cookies
In het beheersysteem van de website van Uitgeverij Gideon worden enkele functionele websitebezoekgegevens opgeslagen. Wij gebruiken Google Analytics om onze dienstverlening te optimaliseren. Deze gegevens blijven van Uitgeverij Gideon en worden niet aan derden verstrekt.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht in verband met privacy?
Voor vragen of klachten over deze privacyverklaring of de verwerking van persoonsgegevens door Uitgeverij Gideon kunt u contact opnemen met info@gideonboeken.nl.

Wijzigingen privacybeleid
Uitgeverij Gideon streeft naar een zo actueel mogelijk privacybeleid en behoudt zich daarom het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De meest recente versie van de privacyverklaring zal altijd op deze website worden gepubliceerd.

Over Gideon

Gideon is een christelijke uitgeverij voor het hele gezin en het hele lichaam van Christus. Ons verlangen is dat jij God beter leert kennen door onze boeken.

 • dAls je deze G ziet, zit je wel goed
 • Veilig betalen
 • Gratis retourneren
 • Op werkdagen voor 16:00 besteld, dezelfde dag op de post
 • h0183 - 581 696
 • thuiswinkelwaarborgThuiswinkel waarborg