Er is hoop !

€ 17,50
2 reviews
Aantal:
Hoop is een geweldig geschenk. Wie ooit hopeloosheid heeft ervaren en toen opnieuw hoop heeft ontvangen, weet daar alles van. Hoop doet letterlijk leven!

Als we kijken naar de wereld om ons heen, lijkt er weinig hoop voor de mensheid te zijn. De islamitische wereld wordt geteisterd door terreur. De westerse wereld ziet met angst en beven de dreiging naderbij komen. Massa's mensen zijn op de vlucht voor het geweld dat hun woonomgeving onveilig maakt. En ook in ons land raken veel mensen op drift, omdat ze de druk van de maatschappij en de vele verantwoordelijkheden maar nauwelijks aankunnen. De oproep van Jezus - kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven - klinkt als een welkome uitnodiging.

Juist in de tijd brengt Billy Graham nog een keer de duidelijke boodschap van het evangelie. Er is een beter leven, nu en straks, voor iedereen die de toevlucht neemt tot Jezus, en Hem als Heer en Redder aanneemt. Er is hoop!

Billy Graham (1918) schreef dit boek toen hij 95 jaar oud was. Tientallen jaren heeft hij de blijde boodschap van hoop in talloze landen mogen verkondigen.

Reviews (2)

 Schrijf review
Type nog 50 woorden.
Een machtig rijk, bezielend, sprankelend boek!02 februari 2018
Je kunt niet met Jezus leven zonder verandering. Jezus is geen toevoeging. Hij is de Pleitbezorger voor de ziel die bereid is om zichzelf opzij te zetten en Jezus te laten heersen. Hij woont in zijn volgelingen door hen het geschenk van zijn Heilige Geest te geven. Hij zal zich niet aan je opdringen, je moet Hem uitnodigen binnen te komen, zijn geschenk accepteren, wetend dat Hij nooit meer weg zal gaan. De Heilige Geest wordt dan je blijvende metgezel, een levenslange bewoner van je ziel.

De titel van wat naar alle waarschijnlijkheid het laatste boek zal zijn van de bejaarde (1928) Billy Graham is kenmerkend voor deze man, die als geen ander de wereld is doorgetrokken om de mensen te vertellen van die hoop, die Bijbels gezien een zekerheid is voor wie gelooft dat Jezus Christus zijn redder is. Deze zwanenzang is dermate overtuigend en doorleefd geschreven dat je als het ware overdonderd wordt door de beklemmende woorden van de auteur, zeker als hij bijvoorbeeld schrijft, dat je zonder het geloof in Jezus Christus na dit leven linea recta naar de hel gaat, dat wil zeggen dat je dan gescheiden leeft van God, een bestaan in de `nooit eindigende verlatenheid’. Dat mensen dat niet willen accepteren, geloven, is de schuld van satan, de tegenstander van God, want die misleidt de mens van vandaag en wil de mens trachten te overtuigen dat geloven in God onzin is. Hij zorgt ervoor dat de mens vandaag de dag wel zonder God denkt te kunnen leven en daardoor is zichzelf centraal stellen een van de kenmerken van deze tijd.
Blijde boodschap
Er is hoop, zo weet Graham en de auteur verhaalt van veel reddingen van mensen die ter land, ter zee en in de lucht dreigden te verongelukken, maar die hun leven te danken hebben aan de uitredding van de hulp van anderen. Bovendien beschrijft hij veel ervaringen van hemzelf en anderen die ervan getuigen dat je zonder de ander, de medemens en bovenal zonder de Ander, God, het in het leven niet redt Graham is ervan overtuigd dat de grootste redding de vergeving der zonden is. `Toen Jezus aan het kruis hing, was er een grote, onzichtbare, kosmische strijd aan de gang in de hemel. Christus triomfeerde tenslotte over alle kwade machten , over dood en hel. Hij gaf ons de grootst mogelijke hoop – eeuwige vergeving. Deze Jezus is opgestaan uit de dood en heeft daarmee de dood zijn macht ontnomen. Natuurlijk moet elk mens nog sterven, maar wie in Jezus geloofd zal eenmaal leven bij God. Geloven is weet hebben van een levende relatie met God en dat moet de mens toch wel aanspreken .Een relatie die de mens uitzicht biedt ook op een leven na de dood. Leven met de Eeuwige is een eeuwig leven Het is, ook voor kerkmensen, gemakkelijk om te spreken over het offer dat Christus gebracht heef, `maar het offer dat Hij van ons vraagt, komt bijna nooit ter sprake’’, zo weet Graham.` Redding is louter het werk van Jezus aan het kruis, maar onze aanvaarding daarvan hangt af van onze oprechtheid’. Graham schreef een machtig rijk, bezielend, sprankelend boek, dat overtuigt in de zekerheid dat Gods weg in Christus de juiste, de enige weg is.
Toegankelijk, gunnend, vol aansprekende voorbeelden02 februari 2018
Een samenvatting van het Goede Nieuws dat hij tijdens zijn lange bediening heeft verkondigd, zo omschrijft de inmiddels 98-jarige Billy Graham het boek 'Er is hoop! Geloof in de Heer Jezus Christus en je zult gered worden'.

De ondertitel verwoordt het fundament van de christelijke hoop. Graham schreef het boek in 2013 (The reason for my hope: Salvation), de Nederlandse vertaling kwam in 2016 op de markt.

Het boek is toegankelijk en gunnend, vol aansprekende voorbeelden. Maar het is tegelijkertijd indringend en radicaal. Gepassioneerd en in allerlei toonaarden bejubelt Graham Gods Geschenk aan de wereld: Jezus de Gekruisigde. Treffend vond ik het zinnetje: 'Aan het kruis wikkelde God zijn hart in vlees en bloed en liet het vastspijkeren voor onze verlossing.' Zo ver gaat Zijn liefde!

Alleen het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Door het geloof in Hem wacht ons een eeuwige en heerlijke toekomst. Telkens klinkt daarom de oproep om persoonlijk de toevlucht tot Jezus te nemen.

Confronterend zijn de hoofdstukken waarin het karakter van de zonde en de uiterste consequentie van het afwijzen van Gods reddingsactie aan de orde komen. Het geeft te denken wanneer het zondebesef taant en wanneer zaken die God zonde noemt, steeds vaker worden verzwegen of goedgepraat. De zonde is namelijk springlevend, betoogt Graham. 'De zonde is onze grootste vijand. En het was de zonde die de Zoon van God aan het kruis nagelde.'

Ook signaleert Graham dat veel kerken zich voegen naar de verlangens van mensen ('een trendy geloof dat het zelfzuchtige mensen naar de zin maakt'). Maar, waarschuwt hij, christen-zijn betekent dat je jezelf overgeeft aan de heerschappij van Jezus Christus, dat je alles opgeeft wat tussen jou en God in staat. (overgenomen uit De Oogst)

Recent bekeken

Er is hoop !

Er is hoop !

Billy Graham
€ 17,50

Over Gideon

Gideon is een christelijke uitgeverij voor het hele gezin en het hele lichaam van Christus. Ons verlangen is dat jij God beter leert kennen door onze boeken.

  • dAls je deze G ziet, zit je wel goed
  • Veilig betalen
  • Gratis retourneren
  • Op werkdagen voor 16:00 besteld, dezelfde dag op de post
  • h0183 - 581 696
  • thuiswinkelwaarborgThuiswinkel waarborg