Eerste hulp bij ongeloofVoor wie vragen heeft over God en de Bijbel

€ 22,50
5 reviews
Aantal:
Eerste Hulp Bij Ongeloof is een boek voor mensen die worstelen met vragen over God en de Bijbel. Voor mensen die zichzelf misschien ongelovig noemen, en voor de 'ongelovige Thomassen' onder de gelovigen. Gabor Locht is zelf ook zo'n twijfelaar geweest. Dit boek is het resultaat van zijn zoektocht.

Op een toegankelijke manier bespreekt de auteur bijbelse geschiedenissen die op het eerste gezicht ongeloofwaardig lijken. Daarnaast gaat hij moeilijke vragen over God niet uit de weg, zoals: hoe kan een goede God de opdracht geven mensen te doden?
De vele onderwerpen worden in korte, overzichtelijke hoofdstukken behandeld, waardoor het boek ook uitstekend geschikt is voor bespreking in studiekringen of catechisatiegroepen.

"Gabor Locht houdt een sterk pleidooi voor de betrouwbaarheid van de Bijbel. Hij schreef een verstandig, persoonlijk en bovenal toegankelijk boek."
dr. ir. G. Jeroen de Ridder, universitair docent aan de Faculteit der Wijsbegeerte, VU Amsterdam

De auteursopbrengst van de verkoop van dit boek komt geheel ten goede aan het werk van Stichting Israel en de Bijbel.

Reviews (5)

 Schrijf review
Type nog 50 woorden.
Een mooi pleidooi voor de betrouwbaarheid van God en de Bijbel02 februari 2018
Een pleidooi voeren voor de betrouwbaarheid van de Bijbel en van de God die daarin wordt geopenbaard. Dat is de inzet van Gábor Locht, auteur van 'Eerste Hulp Bij Ongeloof'. Het is zijn verlangen om 'welwillende sceptici' en 'twijfelende gelovigen' aan te spreken. Hoewel hij zich realiseert dat de waarheid van de Bijbel niet door buiten- Bijbelse bronnen bewezen kan worden, stelt Locht vast dat archeologische en historische bronnen de historiciteit van Bijbelse gegevens wel kunnen bevestigen. Geloven in God is niet irrationeel, al benadrukt Locht krachtig dat geloven niet in de eerste plaats een rationele overtuiging is, maar een liefdevolle relatie met een Persoon. Met God op weg gaan en doen wat Hij vraagt is het beste geneesmiddel tegen twijfel aan Gods Woord.

Overtuigend beargumenteert Locht dat wetenschappers niet kunnen ontkomen aan bepaalde vooronderstellingen. Volstrekte neutraliteit bestaat niet - en dat geldt dus ook voor de manier waarop wetenschappers omgaan met de Bijbel. 'We zijn geen onbeschreven blad als we over de Bijbel gaan nadenken, maar ons vertrekpunt is wantrouwend [zgn. minimalistische benadering, MG] of vertrouwend [zgn. maximalistische benadering, MG].' Tel daarbij op dat wetenschappelijke kennis per definitie beperkt en voorlopig is. Het bovennatuurlijke kan door (natuur)wetenschappers niet worden aangetoond, maar ook niet worden ontkend: 'Dat is als iemand die 's nachts zijn verloren autosleutel alleen onder de straatlantaarn zoekt en dan zegt: "'Hij moet hier wel liggen, want naast de lantaarn kan ik niets zien..."'

Uiteraard kiest Locht voor de maximalistische benadering wanneer hij verschillende historische gebeurtenissen uit het Oude en Nieuwe Testament met behulp van bui- ten-Bijbelse gegevens bespreekt. Ook gaat hij in op het ontstaan van de Bijbel als canon en op de vraag hoe een liefdevolle en goede God zich verhoudt tot lijden, onrecht, bestraffingen en oordelen.

'Eerste Hulp Bij Ongeloof' is een toegankelijk boek en daardoor bruikbaar voor onder andere studiekringen en catechese. Omdat het boek 'slechts' een eerste hulp wil zijn, is er behalve een uitgebreid notenapparaat ook een overzicht met verdiepende lectuur opgenomen. (Overgenomen uit de Oogst)

Ongetwijfeld02 februari 2018
Ongetwijfeld
Bij uitgeverij Gideon verscheen Eerste hulp bij ongeloof. Een boek voor twijfelaars. Geschreven door Gábor Locht. Hij is als docent en tutor verbonden aan de Evangelische Hogeschool en werkt daarnaast als geschiedenisdocent op een Christelijke Scholengemeenschap.

De geloofwaardigheid van de Bijbel en de betrouwbaarheid van God staan centraal in dit boek. Aan de hand van Bijbelse geschiedenissen en moeilijke vragen komen deze thema’s aan de orde. Voorbeelden hiervan zijn het verhaal over de muren van Jericho en de vraag hoe het kan dat een liefdevolle God mensen veroordeelt. Verwijzingen naar verdere literatuur zijn in noten te vinden. Ook is er een boekenlijst voor wie meer wil lezen.

Ongetwijfeld hebben bezwaren van mensen te maken met het beeld dat zij van God hebben. ‘God is liefde’ is een populaire Bijbeltekst. Een God van alleen-maar-liefde vindt alles goed en straft nooit. Op basis van zo’n theologie is de zonde geen probleem meer en de verzoening dus overbodig. Maar liefhebben en oordelen sluiten elkaar niet uit. God is zowel rechtvaardig als genadig en liefdevol. Terecht is de opmerking dat met God op weg gaan en doen wat Hij zegt het beste geneesmiddel is tegen geloofstwijfel. Dan kom je net als de auteur tot de conclusie dat de Bijbel een geloofwaardig boek is en dat de God van de Bijbel te vertrouwen is.

Waarom wel lezen: bij twijfel over God en de Bijbel.
Waarom niet lezen: als je geen geloofsvragen hebt. (overgenomen van Kameel)
Duidelijk en persoonlijk02 februari 2018
Duidelijke uitleg met een persoonlijk tintje
Praktisch en duidelijk27 juni 2017
Een praktisch, duidelijk en eerlijk boek over bekende geloofsvragen. Ik vind het heel verhelderend en helpend!
Zeer duidelijk02 maart 2017
Helder geschreven, snel door te lezen, en bruikbare informatie voor bijvoorbeeld kringen.

Recent bekeken

Eerste hulp bij ongeloof

Eerste hulp bij ongeloof

Gábor Locht
€ 22,50

Over Gideon

Gideon is een christelijke uitgeverij voor het hele gezin en het hele lichaam van Christus. Ons verlangen is dat jij God beter leert kennen door onze boeken.

  • dAls je deze G ziet, zit je wel goed
  • Veilig betalen
  • Gratis retourneren
  • Op werkdagen voor 16:00 besteld, dezelfde dag op de post
  • h0183 - 581 696
  • thuiswinkelwaarborgThuiswinkel waarborg