• 978-90-5999-1590

Recensies

Veel christenen verlangen naar de wederkomst. Sommigen denken daarom na over wat de tekenen of voorwaarden daarvan zijn. Een ervan lijkt te zijn het moment als alle volken bereikt zullen zijn met Gods woord. Daarover gaat het in het boek ‘De eindstreep’ van Bob Creson, waarin hij biografisch de huidige stand van zaken van het werk van Wycliffe Bijbelvertalers beschrijft. Hoe heeft hij dat gedaan?

Visie
Vrijwel alle talen van de wereld zouden inmiddels bekend zijn. Deels ook omdat er talen verdwijnen. Door slimme inzet van mensen en middelen verwacht Wycliffe Bijbelvertalers in 2025 iets uit de Bijbel in al deze talen te hebben overgezet. Dat betekent dat het voldoen aan een voorwaarde van de wederkomst (Mt 28:19) dichtbij zou komen; de eindstreep. Toch zijn er vandaag nog altijd meer dan 2000 taalgroepen waarin nog geen enkel Bijbelgedeelte is vertaald.

Boekanalyse
Dit boek, in 2014 geschreven door Bob Creson (leider binnen Wycliffe), is een mengeling van biografische verhalen over hem en zijn gezin en getuigenissen over anderen. Het is grotendeels ook een reisboek; mee op reis met werkers (op de eerste plaats de Cresons) naar volken en landen om ze Gods woord in hun eigen taal te geven. Het boek begint met een Dankwoord, Aanbeveling, Voorwoord van Wycliffe Nederland en een Voorwoord van de auteur. Daarna volgt een kort stukje over de Statistieken van het Bijbelvertaalwerk. Na een Introductie volgen 18 hoofdstukken en een Nawoord, waarin de hoofdaandacht gaat naar de holistische aanpak, de volharding en de kracht van technologie. Enkele voetnoten geven literatuurverwijzingen en soms achtergrondinformatie. De Bijbelcitaten komen uit de Herziene Statenvertaling (HSV) of een andere vertaling (aangegeven).

Realiteit
Bob vindt het een groot onrecht als mensen geen Bijbelteksten, Gods woorden, in hun eigen taal hebben. Hij heeft namelijk zelf gezien dat mensen Gods wil pas goed gaan begrijpen als ze het in hun eigen taal ontvangen. Zolang het in een vreemde taal wordt aangeboden, blijft het de boodschap van de (buitenlandse) zendeling. Deze opdracht – Bijbelvertalen – is geen gelegenheidswerk, maar volgens Bob een godsdienstige plicht. Wycliffe heeft op het moment de meeste vertaalprojecten ooit, zoals de Jezus-film. Ze doen dat tegenwoordig wel in samenwerking met veel (lokale) partners.

Evaluatie
Dit is een inspirerend boek over zendingswerk door Bijbelvertalen. Een kennismaking met Wycliffe. Toch heeft het een Adventistische lijn (tunnelvisie op de wederkomst), maar Bob benadrukt dat bekering ook hoop geeft en een gemeenschapsleven naar Gods wil. In dit boek staan nogal wat herhalingen. Ook is het jammer dat de Nederlandse vertaling soms te dicht bij het Amerikaanse origineel blijft, waardoor soms zinnen niet goed te volgen zijn. Juist een valkuil van vertalers! Ook is er geen hoofdaandacht voor het werk van de Heilige Geest – het echte werk van de zending –, maar ligt de aandacht bij mensenwerk. Dit boek heeft geen zoekregister. Dit boek wordt aangeraden."
Marco van Putten, Uitdaging

De Eindstreep

€ 12,50
0 reviews
Aantal:

We naderen de eindstreep: de dag waarop elke taalgroep op aarde toegang heeft tot het woord van God en kan begrijpen wat erin staat. Door technologische ontwikkelingen gaat het bijbelvertaalwerk steeds sneller. De Bijbel brengt op steeds meer plekken hoop, voor christenen en niet-christenen. Je kunt denken aan...

... die familie die huis en haard heeft moeten verlaten, en aan de andere kant van de wereld de kracht van Gods woord ontdekte in de taal van hun hart

... die man uit dat dorp in Kameroen dat overstroomde en waardoor talloze mensen verdronken. Hij overleefde, en doordat hij de Bijbel in zijn eigen taal ontving, gelooft hij nu dat God hem met reden gespaard heeft

... de mensen van de Yambetta-stam, die na een vreselijke gebeurtenis Gods boodschap van hoop gingen horen in hun eigen taal

... de hiv- en aidsslachtoffers uit Oeganda die zich hopeloos en afgewezen voelden, maar door vertaalde bijbelgedeelten in hun eigen Bwisi-taal nieuwe hoop kregen en weer toekomst gingen zien

... het Hdi-volk, mensen die geloofden dat liefde altijd moest worden verdiend, maar nu in hun eigen taal hebben geleerd dat God onvoorwaardelijk van hen houdt

... die man die Tennet spreekt en meer dan 1600 kilometer heeft gelopen om ervoor te zorgen dat andere mensen uit zijn taalgroep ook een bijbel krijgen die ze zelf kunnen begrijpen.

Het bijbelvertaalwerk gaat door. Er zijn op dit moment nog altijd meer dan 2000 taalgroepen die geen enkel bijbelwoord in hun eigen taal hebben. Ga met ons - Wycliffe bijbelvertalers - mee op reis in dit boek en ontdek welke rol God voor ons heeft weggelegd nu de eindstreep van het bijbelvertaalwerk in zicht is.

Uitgave in samenwerking met Wycliffe bijbelvertalers.
.

Reviews (0)

 Schrijf review
Type nog 50 woorden.

Recent bekeken

De Eindstreep

De Eindstreep

€ 12,50

Over Gideon

Gideon is een christelijke uitgeverij voor het hele gezin en het hele lichaam van Christus. Ons verlangen is dat jij God beter leert kennen door onze boeken.

  • dAls je deze G ziet, zit je wel goed
  • Veilig betalen
  • Gratis retourneren
  • Op werkdagen voor 16:00 besteld, dezelfde dag op de post
  • h0183 - 581 696
  • thuiswinkelwaarborgThuiswinkel waarborg