Boeken van Basilea Schlink

In 1947 stichtten Dr. Klara Schlink (Mutter Basilea) en Erika Madauss (Mutter Martyria) de Protestantse Gemeenschap van Mariazusters. Ze hadden daarvoor hun carriere opgegeven. Hun eerste zusterhuis was niet meer dan een aantal kamers in een woning in Darmstadt (Duitsland). Ze begonnen met zeven zusters.

De stichting van de Gemeenschap van Mariazusters ging met veel tegenstand gepaard, maar de zusters wisten dat ze een opdracht van God vervulden en gingen door. En de Heer zegende hun volharding. In september 1951 werd een nieuw moederhuis, met daarnaast een kapel, in gebruik genomen, aan de zuidkant van Darmstadt. Veel van het bouwwerk werd door de zusters zelf gedaan.

Na dit prille begin groeide het terrein van de Gemeenschap in de jaren '60 uit tot een parkachtig landschap dat gewijd was aan de aanbidding van Jezus Christus. Het kreeg de naam Kanaan, met huizen, kapellen, bijbelse gedenkplaatsen en een hof gewijd aan het lijden van Jezus. Van de twee stichteressen trad Basilea (1904- 2001), die doctor in de psychologie was, het meest naar buiten, onder andere door de boeken die zij schreef en de spreekbeurten die zij hield. Door haar boodschap van verzoening is zij wereldwijd bekend geworden. Kenmerkend bij Basilea Schlink is de nadruk op de liefde tot Jezus, het belijden van zonden en het tonen van berouw. De hoge dunk die we van onszelf hebben, moet veranderen in een hoge dunk van Hem die onze Heer is. Christus moet steeds groter worden en wij steeds kleiner. Wandelen in het licht is onontbeerlijk voor een kind van God. De Gemeenschap is inmiddels uitgegroeid tot meer dan tweehonderd zusters. Daarnaast is er een kleine gemeenschap van twaalf Kanaan Franciscaner Broeders.

Meer van Basilea Schlink

Basilea Schlink

Over Gideon

Gideon is een christelijke uitgeverij voor het hele gezin en het hele lichaam van Christus. Ons verlangen is dat jij God beter leert kennen door onze boeken.

  • dAls je deze G ziet, zit je wel goed
  • Veilig betalen
  • Gratis retourneren
  • Op werkdagen voor 16:00 besteld, dezelfde dag op de post
  • h0183 - 581 696
  • thuiswinkelwaarborgThuiswinkel waarborg