ISBN: 978-90-6067-936-4

Subtiele kracht van geestelijk misbruik, De

David Johnson »
Jeff VanVonderen »

Hoe kom je erachter en hoe ontsnap je eraan?Paperback
Pagina's: 304
2009
€ 5,00

 
Algemeen
 
 
Lees meer
 
 
Reacties
 
 
Recensies
 

De term geestelijk misbruik in de titel De subtiele kracht van geestelijk misbruik klinkt niet iedereen even bekend in de oren. Geestelijk misbruik, bestaat dat? Wat is dat dan?

De gemeente van Jezus Christus zou een veilige plek moeten zijn voor iedereen. Een plaats van liefde, leven, gemeenschap en, vooral, van genade en waarheid. Een plaats waar mensen echt zichzelf kunnen zijn en in openheid en vrijheid elkaar en God kunnen ontmoeten. Goddank functioneren veel gemeenten zo.

Helaas zijn er ook veel mensen die andere ervaringen met de kerk hebben. Ze zijn beschadigd in de kerk – geestelijk misbruikt door andere mensen, door leiders. Ze weten uit ervaring dat leiders hun macht kunnen misbruiken. Ze hebben gezien dat voorgangers vals geestelijk gezag kunnen uitoefenen. Ze hebben gemerkt dat hun denken werd gemanipuleerd, niet alleen subtiel. Door openlijk wetticisme of door onuitgesproken regels werd hun leven kapotgemaakt. Er werden geestelijke prestaties geëist. Geloof werd vervangen door geboden. Wetten vervingen de genade. De waarheid werd verdraaid. Gemeenschap was er alleen als er gehoorzaamd werd. En liefde...?

In het boek De subtiele kracht van geestelijk misbruik geven de schrijvers David Johnson en Jeff VanVonderen een duidelijke definitie en beschrijving van dit ingrijpende probleem. Vanuit hun werk als voorgangers en hulpverleners hebben ze veel met slachtoffers te maken gehad. In dit boek beschrijven ze het probleem van geestelijk misbruik. En ze geven een richting aan voor herstel, bevrijding, vernieuwing van denken en het terugwinnen van vertrouwen. De subtiele kracht van geestelijk misbruik is daarmee een heel bevrijdend boek. Ontsnappen uit een web van geestelijk misbruik is mogelijk!

Klik op onderstaande link om een pdf-bestand te downloaden met daarin enkele pagina's uit dit boek.

Lees meer (.pdf) »

De Oogst – Oktober 2009 door Hans Frinsel
Dit boek stelt een belangrijke zaak aan de orde: misbruik in de gemeente. En dan gaat het niet alleen over seksueel misbruik, maar vooral over geestelijk misbruik. De lijn tussen goede pastorale – waaronder ook leiding en tucht vallen – en geestelijk misbruik is niet altijd gemakkelijk te onderscheiden. De schrijvers waarschuwen daarom terecht dat hun boek niet mag leiden tot een 'heksenjacht' op geestelijk misbruik.
Tijdens het lezen van dit boek bekruipt je inderdaad wel eens het gevoel dat je je maar beter verre van een pastorale taak ku.nt houden. De reden daarvoor is dat het met name spreekt over misbruik door leidinggevenden in de gemeente. Dat is begrijpelijk, omdat een leider zich in een machtspositie bevindt en heel gemakkelijk (bewust of onbewust) manipulatief bezig kan zijn.
Wat echter onderbelicht blijft (ofschoon wel genoemd), is dat misbruik niet alleen bij leidinggevenden of mensen in een machtspositie voor kan komen, maar ook bij gewone gemeenteleden. Welke evangelisch-charismatische gemeente kent in deze tijd niet het verschijnsel van iemand aan de rand van de gemeente die onrust stookt en niet schuwt daarvoor een goddelijke opdracht te claimen?
Een belangrijk punt in dit boek is de oproep aan de evangelische beweging om problemen van misbruik niet onder het tapijt te vegen. Leiders die zich misdragen, wordt de hand boven het hoofd gehouden, misstanden mogen vooral niet naar buiten worden gebracht, want dat 'schaadt het getuigenis'. En als slachtoffers dat toch doen, worden juist zij als de  grote boosdoener neergezet. Dat is manipulatie op z'n sterkst. de recente geschiedenis in Nederland laat zien dat dit vaak gebeurt.

 

terug