ISBN: 978-90-6067-920-3

Gebed van Jabes, Het

Dr. Bruce Wilkinson »

Doorbreken naar het Gezegende LevenGebonden
Pagina's: 96
2001
€ 12,00

 
Algemeen
 
 
Lees meer
 
 
Reacties
 
 
Recensies
 

Meer dan het gewone, verder dan het alledaagse...
God heeft overvloedige zegeningen voor u klaar liggen, als u Hem erom vraagt. Bruce Wilkinson ontdekte een onbekende held in de Bijbel, die een gebed bad waardoor er ruimte kwam voor Gods genade, kracht en bescherming. En dit eenvoudige gebed is nog zo actueel als wat! Door het dagelijks te bidden, zullen er opmerkelijke veranderingen in uw leven plaatsvinden. Het kan u helpen het verleden achter u te laten en een leven te beginnen zoals God het heeft bedoeld. Door dit gebed maakt afwachten plaats voor verwachten. 'Wil mij toch overvloedig zegenen en mijn gebied vergroten; laat uw hand met mij zijn; weer van mij het kwade, zodat mij geen smart treft!' En God schonk wat hij had gevraagd. 1 Kronieken 4:10 (NBG)

Gratis in elk boek: een kaartje met het uitgeschreven gebed van Jabes.


MEER DAN 8,5 MILJOEN EXEMPLAREN
Het bescheiden boekje dat Wilkinson over het gebed van Jabes schreef, is in de Verenigde Staten een bestseller, zonder dat iemand het had verwacht. Vanaf de introductie in het jaar 2000 werden er meer dan 8,5 miljoen exemplaren van verkocht.
Jabes en zijn gebed staan op een onopvallende plaats in het Oude Testament, als een onderbreking in een ellenlang geslachtsregister: in 1 Kronieken 4:10. Wilkinson werd dertig jaar geleden door de geestelijk verzorger van zijn seminarie uitgedaagd een 'kanjer' voor God te zijn, naar het voorbeeld van Jabes. Sindsdien bidt Wilkinson dit eenvoudige gebed dagelijks en verbaast hij zich voortdurend over de uitwerking ervan. Het is een modelgebed, waardoor de bidder blijk geeft van zijn afhankelijkheid en zijn geloof in de grote macht van God.

Klik op onderstaande link om een pdf-bestand te downloaden met daarin enkele pagina's uit dit boek.

Lees meer (.pdf) »
terug