ISBN: 978-90-6067-790-2

Feiten genoeg...

Lee Strobel »

die voor een Schepper pleitenPaperback
Pagina's: 360
2008
€ 19,95

 
Algemeen
 
 
Lees meer
 
 
Reacties
 
 
Recensies
 

Wetenschap en God, ze lijken elkaar altijd te bijten, maar is dat ook daadwerkelijk zo? Klopt het NOMA-principe, het principe dat God en de wetenschap niets met elkaar te maken hebben? Of wijzen de feiten van de wetenschap juist richting God? Lee Strobel heeft dit onderzocht. In Feiten genoeg beschrijft hij hoe hij verscheidene wetenschappers aan de tand heeft gevoeld, over kosmologie, astronomie, biologie, natuurkunde, moleculaire biologie en het menselijk bewustzijn. Als je de wetenschappelijke bewijzen bekijkt, heeft Charles Darwin dan gelijk gehad met zijn evolutietheorie? Of laat die belangrijke vragen onbeantwoord, zoals: ‘Waar komt de informatie van DNA vandaan?’ en ‘Hoe komt een mens aan een bewustzijn?’
De complexiteit van het heelal verbaast wetenschappers steeds meer. Om nog maar niet te spreken over de piepkleine menselijke cel. Zou dit alles door toeval zijn ontstaan, door de zogeheten Big Bang? Of heeft een Schepper zijn hand gehad in het ontstaan van de melkweg, de ontwikkeling van de natuur en bewoonbaarheid van onze planeet? Is de aarde uniek, of is er ander leven mogelijk?
Terwijl Lee Strobel lastige vragen stelde aan de wetenschappers, viel hij van de ene verbazing in de andere. Hoe meer de wetenschap ontdekt, hoe onwaarschijnlijker de theorie wordt dat het leven per toeval is ontstaan.


Lees Feiten genoeg... en ontdek het zelf: er zijn feiten genoeg die voor een Schepper pleiten...


 

Klik op onderstaande link om een pdf-bestand te downloaden met daarin enkele pagina's uit dit boek.

Lees meer (.pdf) »
vr 10 apr 2009 23:15, Dirk
Ik heb het boek niet gelezen, wel de voorbeeld-pdf. Ziet er buitengewoon interessant uit!

CV.Koers
Komend jaar is het Darwinjaar. De uitvinder van de evolutietheorie werd tweehonderd jaar geleden geboren. Voor een aantal christenen is dit een reden om zich met vereende krachten te verzetten tegen Darwin. Het boek Feiten genoeg van de Amerikaan Lee Strobel is daarvan een voorbeeld. Strobel plaatst forse kanttekeningen bij de vanzelfsprekende geldigheid van de evolutietheorie. Hij stelt daar tegenover dat allerlei natuurkundige, biologische, astrologische, kosmologische en biochemische gegevens eerder pleiten voor een Schepper en Ontwerper, dan voor een volstrekt toevallig evolutieproces waarin onze wereld met de diversiteit van leven die daarop te vinden is, tot stand kwam.

Hoe overtuigend Strobels pleidooi is, zal elke lezer zelf moeten bepalen. Strobel biedt veel informatie, stelt vraagtekens bij vanzelfsprekende darwiniaanse vondsten en hij bekritiseert het wetenschappelijke wereldbeeld. Ook legt hij de nadruk op het verlangen naar een zinvol bestaan, dat kenmerkend is voor 'de menselijke soort'. Een wetenschappelijke theorie kan hierin niet voorzien.

Als christenen komend jaar iets willen bijdragen aan het gesprek over Darwin, vormen de betwijfelbare rol van het toeval en de vraag naar de zin des levens vermoedelijk de belangrijkste insteek. Strobels boek kan lezers hierbij een goede dienst bewijzen. Gespreksvragen zijn toegevoegd, dus leeskringen kunnen ermee aan de slag.
– Tjerk de Reus –

Uitdaging
Na in Bewijs genoeg te hebben aangetoond dat het Evangelie geloofwaardig en betrouwbaar is, onderzoekt Lee Strobel in zijn nieuwe boek de betrouwbaarheid van het scheppingsverhaal.

Door de wetenschap kwam hij naar eigen zeggen op de weg van het atheïsme. Maar ironisch genoeg bracht diezelfde wetenschap hem op de weg naar God. Het is het bekende verhaal van Lee Strobel, een voormalig journalist van de Chigago Tribune. Door zijn boek Bewijs genoeg, een evangelische klassieker inmiddels, werd Strobel een van de populairste apologeten van onze tijd. Hij kan schrijven als geen ander en weet moeilijke onderwerpen toegankelijk te maken. Bovendien schrijft hij met zoveel overtuiging, dat bijna elke christen hem op zijn woord gelooft. Dat zal ook het geval zijn met Feiten genoeg. Een boek dat eigenlijk gelezen zou moeten worden voor Bewijs genoeg, omdat het de vraag stelt: is er reden om aan te nemen dat er een Schepper is? Is daarvoor een wetenschappelijke grond?

Het boek leest als een trein, dat is een feit, "maar rijdt op een enkel spoor" volgens een lezer op internet. Daar zit een kern van waarheid is. Hoewel Strobel, wederom overtuigend, laat zien dat de moderne wetenschap juist in de richting wijst van een Schepper, laat hij vooral wetenschappers aan het woord uit de Intelligent Designbeweging (onder andere Jonathan Wells, Stephen C. Meyer, William Lane Craig, Robin Collins en Michael Behe). Zo trekt hij ten strijde tegen het darwinisme, terwijl er ook wetenschappers zijn die zichzelf christen én darwinist noemen, zoals de Britse paleontoloog Simon Conway Morris of de Amerikaanse natuurkundige Karl Giber-son. Daaraan schenkt Strobel geen aandacht. Begrijpelijk: hij wil waarschijnlijk geen verwarring scheppen. Toch zit de christelijke wetenschap een stuk complexer in elkaar dan zijn boek doet vermoeden.

Gelukkig is Feiten genoeg geen uitgebreide behandeling van wetenschappelijke hypothesen. Dat zou alleen maar tot zinloze discussies leiden en bovendien het apologetische karakter van het boek ondermijnen. Strobel wil vooral aantonen dat de schepping onmiskenbaar getuigt van een Schepper en dat doet hij met verve. Bovendien probeert hij de onterechte kloof tussen geloof en wetenschap te dichten, door te laten zien dat wetenschap niet van God af hoeft te leiden, maar juist heel erg interessant en verrijkend is voor een christen.

Toch is het boek in eerste instantie geschreven voor de ongelovige lezer. Hij kan door het boek net dat duwtje in de rug krijgen, om de Weg, de Waarheid en het Leven te zoeken en te vinden. Over Wie God is zal hij door dit boek nog niet veel te weten komen, daarover leest hij meer in Bewijs genoeg. In dit boek wil Strobel vooral laten zien dat God er is. Daar begint het mee. Het vervolg is een zoektocht naar Wie die God is, een zoektocht die overigens geen einde kent. The case for a Creator, zoals het boek oorspronkelijk getiteld is, werd door ChristianityToday gekozen tot het beste apologetische boek van 2005.
– Ruben Hadders –

tasmedes.web-log.nl
Dit boek, Feiten Genoeg… die voor een Schepper pleiten, van voormalig rechtbankjournalist en nu bekeerd evangelicaal christen Lee Strobel, is het resultaat van naar eigen zeggen “diepgravend onderzoek” binnen verschillende wetenschappelijke disciplines om te zien of deze in de richting wijzen van het bestaan van een intelligent ontwerper, of juist in tegenovergestelde richting.

Strobel concludeert op grond van gesprekken met biologen, filosofen en natuurkundigen dat er wetenschappelijk gesproken feiten genoeg zijn die voor de Schepper-God van de Bijbel pleiten. Daarmee is dit boek een (zoals de oorspronkelijke titel luidt). Strobel interviewde Jonathan Wells, Stephen C. Meyer, William Lane Craig, Robin Collins, Guillermo Gonzales, Jay Wesley Richards, Michael Behe en J.P. Moreland – allen vertegenwoordigers van de Intelligent Designbeweging.

Het interessante daarbij is, dat Strobel – als de interviews getrouw zijn weergegeven – aan deze ID-vertegenwoordigers weet te ontlokken dat ze allen geloven dat de ontwerper die door hun ID-‘wetenschap’ wordt aangetoond de christelijke, theïstische Schepper-God is. Daarmee betonen deze ID-aanhangers zich als religieuze exclusivisten: alleen het christelijk geloof heeft de waarheid in pacht, alle andere godsdiensten zitten fout – kijk maar naar de feiten!

Het boek is uitstekend vertaald, leest zeer vlot weg (mede door de zeer leesbare bladspiegel en een minimum aan typo’s) en legt moeilijke natuurwetenschap met een minimum aan jargon uit. Toch is het boek ook zeer eenzijdig en bevooroordeeld. Alle geïnterviewden zijn conservatief-evangelicale, anti-evolutionistische gelovigen en voorstanders van Intelligent Design. Afwijkende stemmen hoor je in dit boek niet. Bovendien is Strobel een meester in : het citeren van niet-gelovige natuurwetenschappers op een zodanige wijze dat ze de ontwerp-hypothese lijken te ondersteunen.

Het boek is daarmee retorisch uiterst sterk: wie weinig afweet van natuurwetenschap, wordt door Strobel gemakkelijk in de luren gelegd. Feitelijk is dit boek een manifest dat op heldere wijze de argumenten van het 21ste-eeuwse neo-creationisme presenteert.

Het is bovendien een boek dat andermaal een conflict tussen christelijk geloof en moderne natuurwetenschap construeert. Het boek hoort daarmee op dezelfde plank thuis als de boeken van Ben Hobrink, die verschenen zijn bij dezelfde uitgever (Gideon), hoewel Strobels boek voorzien is van een uitgebreid notenapparaat met bronvermeldingen.
– T.A. Smedes –

 

terug