ISBN: 978-90-6067-524-3

Chavah

Marijke A. Deege (Ravenswaaij) »

moeder van alle leven (Novelle)Paperback
Pagina's: 96
2011
€ 9,95

 
Algemeen
 
 
Lees meer
 
 
Reacties
 
 
Recensies
 

Ik werd opgeschrikt door een mannenstem die ‘sjalom’ zei en mij verder in het Engels, waarin ik een Russisch accent meende te horen, vroeg of hij zo goed liep naar de uitgang.  Ik beaamde dat hij de goede richting opging. We namen elkaar even op; een man van mijn leeftijd, fijnzinnig gezicht, gevoelige mond, mooie neus, en haar dat eens donker geweest moest zijn. Hij bedankte me en liep verder. Ik keek hem na… die loop, die stem, dat accent… Ongekend hoe snel gedachten kunnen gaan en je associaties maakt. Een park aan de Dnjepr, uitbottende bomen, een geurende natuur, een bankje, liefde. Deze man, dit kon toch geen voorbijgaande vreemdeling zijn? Chavah.

Een aangrijpend verhaal over lijden, en  een liefde die niet mocht zijn, en toch werd.

Klik op onderstaande link om een pdf-bestand te downloaden met daarin enkele pagina's uit dit boek.

Lees meer (.pdf) »

Parakleet 119
Deze novelle springt er voor mij uit. Op het eerste gezicht is het een boekje zoals er wel meer zijn, maar al lezende word je van begin af aan al gepakt. Mijn enige aanmerking is de wat hoogdravende titel, 'moeder van alle leven' - die volgens mij meer bij Eva in het paradijs past - en wordt onderbouwd aan de hand van een wat pathetisch citaat van Avigdor Hameiri, voorin, waar te lezen staat: ieder meisje met een gebroken hart, is de moeder van al wat leeft.
De hoofdpersoon, een oudere vrouw die over zich vertelt aan een jonge vrouw, maakt geen gebroken indruk. Wellicht is ze wel gebogen door de harde levenswinden, maar ze vertoont veel tekenen van hoop, waardering voor het goede, en gewoon doorgaan met ademhalen. Zij vertelt over haar jeugdliefde, die ze in Rusland ontmoette, en hoe ze die uit het oog verliest door haar emigratie naar het beloofde land, waarheen haar ouders haar meenamen. De geschiedenis van de jonge stat is verweven met haar levensloop. Bijzonder. (EPC)

NDB Biblion – Oktober 2011 – J.W. Hakvoort
Chavah groeit als joods meisje op in Kiev. Ze verliest haar hart aan de christelijke Tolja, maar wordt uitgehuwelijkt aan de strenge Moshe. Na ernstige antisemitische bedreigingen vlucht het gezin van Chavah naar Israël. Chavah draagt een zwaar geheim met zich mee. Zal er ooit een tijd komen waarop ze haar verleden kan prijsgeven? De auteur (1944), beeldhouwer van beroep, heeft een sterke novelle neergezet. Met krachtige woorden, die tot de verbeelding spreken, schildert ze het traditionele joodse leven in Rusland in de 20e eeuw. Pogroms, bedreigingen en verkrachtingen waren toen aan de orde van de dag. In Israël gaat de strijd verder. De hoofdpersoon is Chavah, een vrouw met een sterke persoonlijkheid. Ze heeft de moed om met de wettische tradities te breken en voor het welzijn van zichzelf en haar zonen te kiezen. Ze staat open voor persoonlijke groei, en neemt de lezer mee in dit moeilijke proces. Ze ontdekt dat ware vrede alleen in Adonai te vinden is. Met de oorlogen van 1948 en 1967 in Israël als achtergronddecor is er een boeiend geheel ontstaan dat vooral traditioneel protestants-christelijke lezers zal aanpreken.


terug