ISBN: 978-90-6067-112-2

Als de hemel de aarde raakt

John Kamphuis »

Verlangen naar opwekkingPaperback
Pagina's: 108
2011
€ 3,00

 
Algemeen
 
 
Lees meer
 
 
Reacties
 
 
Recensies
 

Ben je christen, omdat het christendom jouw religie is? Of ben je christen, omdat je een levende relatie met Jezus Christus hebt? Tussen die twee zit een wereld van verschil. En dat verschil wordt gemaakt door de Heilige Geest. Als wij de dagelijkse leiding van de Heilige Geest missen, dan leiden we niet het normale, christelijke leven, maar leven we ondermaats. Genade hoort ons leven op z’n kop te zetten, omdat wij van dood levend geworden zijn. 

Streef ernaar te ontvangen wat God voor jou beschikbaar heeft. Hij verlangt naar opwekking in jouw leven, zodat Hij Zijn leven en overvloed aan jou én anderen kwijt kan.

Als de hemel de aarde raakt is een krachtig boek, bedoeld voor iedereen die ernaar verlangt dat God de hoogste plaats krijgt in zijn of haar leven.

Klik op onderstaande link om een pdf-bestand te downloaden met daarin enkele pagina's uit dit boek.

Lees meer (.pdf) »

Uitdaging
Hij worstelde jarenlang met de verlossing van zijn zonden. "Veel avonden ben ik huilend in slaap gevallen omdat ik Jezus zocht en Hem niet kon vinden."
Hij herinnert zich nog de dag dat hij in de kamer voor de hondenmand lag en God vroeg of Hij hem een hond wilde maken. "Ik had dan immers geen ziel te verliezen", zegt hij.
De nu 25-jarige John Kamphuis had een enorme honger naar God en zag geen kans die honger te stillen. "Soms drongen mensen erop aan me toe te vertrouwen an Christus. Ik wantrouwde deze mensen. Het ging me te snel en te makkelijk. Door onkunde en ongeloof hield ik de boot van redding en genade af."
Tot hem op  zekere avond, in de zomer van 2006, een boekje opviel in de boekenkast van zijn broer. Geloofszekerheid heette het. "Hierdoor opende God mij de ogen dat mijn zaligheid niet in mijn zoeken en tranen lag, maar in iets buiten mij, in het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus." Die avond braken vreugde en vrede door in het leven van John Kamphuis. Hij herinnert het zich nog goed: "Om kwart voor negen klapte die avond de hel dicht en sprong de hemel open. Ik was gered."
Heel zijn wereld stond op z'n kop. "Mijn zonden witgewassen door het dierbare bloed van het Lam. De intenties van mijn hart veranderden. Zij gingen uit naar Christus. Ik kon opeens van mensen gaan houden. Ik hoorde de vogels 's morgens fluiten, het klonk als nieuw. Ik wist, mijn identiteit is veranderd. Van dood levend. Er begon leven te vloeien. Er kwam passie voor zielen."
Diezelfde avond nog pakte hij papier en pen en begon te schrijven. "Nederland moest weten dat Jezus leeft. " Het schrijven heeft hij  sindsdien voortgezet. Het leverde  de brochure Heilszekerheid op. Later volgde het boek In vuur en vlam voor de Heiland, dat tien Bijbelse principes voor vruchtbaar discipelschap beschrijft. Nu is daar een tweede boek aan toegevoegd. Bij uitgeverij Gideon in Hoornaar verscheen Als de hemel de aarde raakt.
In klare taal daagt Kamphuis, in het dagelijks leven jongerenwerker bij Stichting Heart Cry, zijn lezers ut te ontvangen wat God voor hen in petto heeft. "Hij verlangt naar opwekking in jouw leven , zodat Hij Zijn leven en overvloed aan jou én anderen kwijt kan."


Parakleet 119
John Kamphuis is een opwekkingsprediker in binnen- en buitenland, zo vermeldt de achterflap. Opwekking is wel het fenomeen waar Kamphuis voor ijvert, hij schaart zich daarmee in een lange rij van bekende en minder bekende predikers van de laatste drie, vier eeuwen. Hij verdeelt zijn stof over slechts drie hoofdstukken, waarbij hij in het middelste hoofdstuk zeven prangende vragen afvuurt op zijn lezers, die neerkomen op een peilen naar de gezondheid van uw geestelijke toestand. Laat ik ze maar noemen. 1. Bega ik bewuste zonden in mijn leven? 2. Leef ik in gehoorzaamheid aan de wil van de Heer? 3. Besteed ik elke dag tijd aan gebed? 4. Bestudeer ik dagelijks het Woord van God, en gehoorzaam ik eraan? 5. Belijd ik Christus in het openbaar? 6. Geef ik mild naarmate God mij zegent? 7. Wat doe ik specifiek voor God? Steeds geeft de schrijver per vraag enkele bladzijden aan commentaar.
Een boekje als dit heeft naast goede dingen nu eenmaal ook beperkingen in het toerusten van de gelovigen tot een opwekking. Zo is het de vraag of de schrijver voldoende rekent met het gegeven dat elk van ons een genadegave is gegeven. Daar is nu eenmaal verscheidenheid in. Ook de mate van ons geloof verschilt. De een is een megafoon voor zijn Meester, de ander een stille kracht.

NDB Biblion – Okotber 2011 – Ds. Jenno Sijtsma
Dit boek is een hartekreet van de auteur, die als evangelist en spreker in binnen- en buitenland optreed. Hij is ervan overtuigd dat veel christenen een lauw geloofsleven leiden en nauwelijks beseffen hoe de Geest van God die in elke christen woont, tot volledige ontplooiing kan komen als een mens zich volledig aan Hem geeft. Alleen die volledige overgave is toereikend, en dan beseft de christen pas dat het in alles gaat om Gods heerlijkheid. Het voornaamste doel van opwekking in de christen en de gemeente is voor God inzetbaar te zijn in Zijn grote plan met de wereld. Opwekking is herleving en daarin gaat het altijd om Christus. Kamphuis geeft uitgebreid antwoord op zeven vragen, om het Geestvervulde leven binnen te gaan. Het is een doorleefd en tegelijk sprankelend boek, dat voor elke christen een noodzakelijk aansporing betekent. Aan het eind zijn er getuigenissen van mensen die in hun leven en in de kerk een opwekking hebben ervaren.

terug